Ph.D. Students - Department of Chemistry,Indian Institute of Technology Roorkee
Ph.D. Students

List of the Research Scholars

 

Sr.No.

Name of Scholar

1.

Sundeep Kumar

2.

Ranjana Kumari

3.

Ankur Malik

4.

Pooja Bhatia

5.

Ramesh Chandra

6.

Subham

7.

Visakha Goyal

8.

Ovender Singh

9.

Kiran

10.

Kapil Kumar

11.

Manju Bala

12.

Ankur Maji

13.

Kasina D P Lakshmee Kumar

14.

Sheela Kumari

15.

Anshu

16.

Anand ratnam

17.

Ankita Saini

18.

Sunil Kumar

19.

V. Joseph

20.

Tina Tomer

21.

Anupriya

22.

Ambika Pathak

23.

Anuj Sharma

24.

Abhishek Maurya

25.

Harshit Mahandra

26.

Rashmi Singh

27.

Sonia Dhiman

28.

Shweta Bisht

29.

Balakrishna Aegurula

30.

Neha Taneja

31.

Nitika Sharma

32.

Piyush Tehri

33.

Neha Dua

34.

Deepti

35.

Iram Parveen

36.

Mohd. Waheed

37.

Muzey Bahta  G.

38.

Danish Khan

39

Ankit Kumar

40.

Mukesh Kumar Poddar

41.

Bekele Mengesha Dogie

42.

Nancy Jangra

43.

Reshu

44.

Shailendra Kr. Maurya

45.

Abhilasha Chauhan

46.

Shiv Kumar Alwera

47.

Poonam

48.

Sonia Rani

49.

Nishant Gautam

50.

Vandana Meena

51.

Lalit Kumar

52.

Vijay Alwera

53.

Jaideep Malik

54.

Veenu

55.

Surinder Pal Kaur

56.

Ankita Joshi

57.

Sujith K.S.

58.

Vinit

59.

Mohan Tiwari

60.

Tawseef Ahmad Dar

61.

Kamal Prakash

62.

Nivedita Chaudhri

63.

Pinky Rathi

64.

Sandeep Kumar

65.

Urvashi Sharma

66.

Vanita Sharma

67.

Jatin Mahajan

68.

Dimpal

69.

Mohd Zeeshan

70.

Haseeb Ahmed

71.

Sapna Singh

72.

Jyoti Kashyap

73.

Deependra Tripathi

74.

Pankaj Verma

75.

Aurobinda Mohanty

76.

Saurabh Sharma

77.

Km Arti

78.

Neetu Yadav

79.

Nirma Maurya

80.

Raghuvir Singh

81.

Mohd. Azfar Shaida

82.

Dipika Das

83.

Nabi Ahamad

84.

Prakhar Shukla

85.

Sapna

86.

Priyanka

87.

Komal Gupta

88.

Sahil Taherja

89.

Ikrar Ahmad

90.

Sourav Bagchi

91.

Abdulkadir Shube

92.

Aparna Monga

93.

Amar Prakash Pandey

94.

Sehdev Kumar

95.

Mamta Raj

96.

Neeraj Kumar

97.

Pallavi Singh

98.

Parul

99.

Gaurav Kumar Nim

100.

Shahbaz Lone

101.

Meenaxi

102.

Khushboo Singh

103.

Jagadish Das

104.

Shubham   

105.

Ruchi Sharma

106.

Nisha Dhiman

107.

Sudiksha Aggarwal

108.

Monika Chaudhary

109.

Raeesh Muhammad

# # # # # | # # #
Credits : Information Management Group, IIT Roorkee
Copyright © , All Rights Reserved, Institute Computer Centre, IIT Roorkee.